Tietosuojaseloste

Laskutusrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Nordic Pro-Fly Fishing tmi, y-tunnus 1926228-9
Osoite: Lehtikuusentie 7 A, 90240 Oulu
Sähköpostiosoite: info@pro-flyfishing.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Mikko Halonen
Osoite: Lehtikuusentie 7 A, 90240 Oulu
Muut yhteystiedot: P. 0408339121, sähköpostiosoite info@pro-flyfishing.fi

Rekisterin nimi: Laskutusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste:
Asiakastietojen hallinta, sopimusten ja tilausten mukainen laskutus. Rekisteri sisältää tuotteiden tilauksen tehneet asiakkaat.
Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän laskutusta varten. Henkilötietojen lainmukaisena käsittelyperusteena on tilaussopimuksen täytäntöönpano.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja, joista tapahtumakohtaisesti tallennetaan tarvittavat tiedot:
Rekisteröidyn nimi.
Rekisteröidyn yhteystiedot; katuosoite, postinumero ja toimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Laskutustiedot
Tieto tehdystä tilauksesta sisältäen tiedot tilauspäivästä, eräpäivästä, laskunumeron, viitenumeron ja tilattava tuote/palvelu.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröity tallentaa tiedot itse sähköisellä tilauslomakkeella.
Rekisteröity voi lähettää tiedot myös sähköpostitse tai ilmoittaa ne puhelimitse, jonka jälkeen tiedot viedään laskutusrekisteriin rekisterinpitäjän toimesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.
Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, eikä niitä käytetä suoramarkkinoinnissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
A) Manuaalinen aineisto
Tietojen käsittelyä manuaalisesti pyritään välttämään. Mikäli tietoja on tarpeen käsitellä manuaalisesti, tiedot tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Laskutustiedot on tallennettu laskutustenhallintajärjestelmään, joka on suojattu tarpeellisin teknisin toimin asiattomalta käytöltä mm. seuraavasti.
Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Järjestelmän käyttöoikeus on vain laskutusrekisterin yhteyshenkilöllä.
Järjestelmää käytetään www-selaimella aina suojatussa https-yhteydessä.
Järjestelmä on suojattu tarpeellisin teknisin toimin asiattomalta pääsyltä.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus laskutusrekisteriin tallennettuihin tietoihin.
Tarkastuspyynnöt on lähetettävä rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä korjauspyyntöjä laskutusrekisteriin tallennettuihin tietoihin ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteröidyn tiedot poistetaan laskutusrekisteristä tai anonymisoidaan, kun tietoja ei enää tarvita rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseen.